Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

20/2012 Veda vydavateľstvo SAV, Bradačova, Bratislava

Tlač časopisu Sociologia 1/2012

Zoznam priložených súborov:
[ Faktura 20.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava