Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

20/2012 Veda vydavateľstvo SAV, Bradačova, Bratislava

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava