Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

evidencia faktúr za 1 polrok 2020

Evidencia faktúr a objednávok za prvý polrok 2020

Zoznam priložených súborov:
[ Evidencia_SUSAV-2020_FA-1.pdf ]
[ evidencia_faktur_2019_SU_SAV.xlsx ]
[ Evidencia_SUSAV-2020_OBJ-1.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava