Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

Pour Féliciter 2021

Sociologický ústav SAV želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a čo najviac off-line stretnutí v roku 2021.large_img
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic