Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

imgĽudia plánujú obmedziť stretávanie sa počas Vianoc

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri, na prelome októbra a novembra a v decembri.

Šiesta vlna výskumu „Ako a máte, Slovensko?“ prebehla v období 10. až 14.12.2020. V tomto období už bol ohlásený plán zatvoriť obchody od 21.12. a 11.12. boli zatvorené terasy reštaurácií. Sprísnenie opatrení prijaté 16.12.2020, ktoré začiatok lockdownu posunulo na 19.12., výskum ešte nezachytil.

Z výsledkov výskumu je zrejmé, že už po ohlásení prvého plánu na relatívne mierny lockdown väčšina respondentov deklarovala snahu obmedziť stretávanie sa počas vianočných sviatkov. Až 28,1% respondentov povedalo, že Vianoce strávia len s členmi svojej domácnosti a ďalších 39,7% respondentov deklarovalo plán obmedziť stretávanie sa len na blízkych príbuzných.

Len menšia časť respondentov (14 %) odpovedala, že sa tento rok v stretávaní so známymi a príbuznými nebude obmedzovať. Sú to častejšie mladší respondenti a respondenti, ktorí sa necítia byť ohrození epidémiou koronavírusu. Obmedziť sa neplánujú ani tí, čo v súvislosti s riešením epidémie koronavírusu nedôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku a ľudia nespokojní s krokmi vlády pri zvládaní epidémie. Na druhej strane, Vianoce stráviť len s členmi svojej domácnosti plánujú častejšie starší respondenti.

Výskum obsahoval aj otázku, či sa pred stretnutím s príbuznými plánujú ľudia otestovať na ochorenie COVID-19. Spomedzi tých, čo Vianoce neplánujú stráviť len s členmi vlastnej domácnosti sa určite alebo skôr plánuje dať otestovať 29,5 %. Otestovať sa pred návštevou príbuzných neplánujú ľudia, ktorí sa koronavírusu neobávajú a tí, ktorí neschvaľujú kroky vlády pri riešení koronakrízy.

Vo verejnosti celkovo mierne prevažujú obavy zo zhoršenia epidemiologickej situácie počas Vianoc. K názoru, že Vianoce situáciu s koronavírusom zhoršia sa úplne alebo čiastočne prikláňa 37,1% respondentov. Naopak, 33,4% respondentov predpokladá, že Vianoce situáciu s epidémiou nezhoršia. Respondenti, ktorí očakávajú zhoršenie situácie počas Vianoc výrazne častejšie plánujú stráviť Vianoce len s členmi svojej domácnosti a tiež sa výrazne častejšie plánujú dať pred návštevou blízkych otestovať.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Related files:
[ ASMS_Vianoce_21122020.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic