Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

imgMožnosť nominovať práce na ceny Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV schválil Štatút ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu a Ceny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora.

Prvýkrát sa ceny budú udeľovať na Valnom zhromaždení Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v máji 2020 za práce z rokov 2018-2019. Návrhy na ocenenia je potrebné poslať najneskôr do 1. marca 2019 na mailovú adresu predsedníčky Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (monika.cambalikova@savba.sk).

Nominácie ako i samotné udeľovanie cien podrobnejšie upravuje štatút, ktorý je prístupný v prílohe.

Related files:
[ Statut_ceny_SSS_pri_SAV.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic