Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
img

Publikácie

Working Papers in Sociology

Working Papers in Sociology Sociologického ústavu SAV sú nepravidelná online publikácia venovaná aktuálnym výsledkom z projektov realizovaných na Sociologickom ústave SAV.

Adresa redakcie
Working Papers in Sociology
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Redaktori
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

ISSN 2453-6970

Plné texty Working Papers in Sociology

Working Papers in Sociology 1 / 2017
Volia voliči v obciach s rómskou populáciou ĽSNS častejšie? Analýza individuálnych a kontextuálnych faktorov volebných rozhodnutí v parlamentných voľbách 2016
(Miloslav Bahna – Jozef Zagrapan)

Working Papers in Sociology 3 / 2016
Naše školy a vzdelávanie: analýza názorov, očakávaní a skúseností s vybranými aspektmi vzdelávania na Slovensku
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 2 / 2016
Predstavy o spravodlivej spoločnosti: Prvý pohľad na zistenia fókusových skupín k Výskumu európskych hodnôt EVS 2017 - Slovensko
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 1 / 2016
Voľby do NR SR 2016: Čo charakterizovalo voličov
(Oľga Gyárfášová - Martin Slosiarik)

Working Papers in Sociology 1 / 2015
Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?
(Miloslav Bahna)
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava