Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
img

Publikácie

Working Papers in Sociology

Working Papers in Sociology Sociologického ústavu SAV sú nepravidelná online publikácia venovaná aktuálnym výsledkom z projektov realizovaných nielen v Sociologickom ústave SAV.

Adresa redakcie
Working Papers in Sociology
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Redaktori
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

ISSN 2453-6970

Plné texty Working Papers in Sociology

2018

Working Papers in Sociology 1 / 2018
Tri konceptualizácie medzinárodnej migrácie študentov: Prípad Slovensko
(Mária Bystrianska)

2017

Working Papers in Sociology 2 / 2017
Reflexia stavu životných podmienok a migračné stratégie mládeže v málorozvinutých regiónoch Slovenska
(Peter Gajdoš – Katarína Moravanská)

Working Papers in Sociology 1 / 2017
Volia voliči v obciach s rómskou populáciou ĽSNS častejšie? Analýza individuálnych a kontextuálnych faktorov volebných rozhodnutí v parlamentných voľbách 2016
(Miloslav Bahna – Jozef Zagrapan)

2016

Working Papers in Sociology 3 / 2016
Naše školy a vzdelávanie: analýza názorov, očakávaní a skúseností s vybranými aspektmi vzdelávania na Slovensku
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 2 / 2016
Predstavy o spravodlivej spoločnosti: Prvý pohľad na zistenia fókusových skupín k Výskumu európskych hodnôt EVS 2017 - Slovensko
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 1 / 2016
Voľby do NR SR 2016: Čo charakterizovalo voličov
(Oľga Gyárfášová - Martin Slosiarik)

2015

Working Papers in Sociology 1 / 2015
Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?
(Miloslav Bahna)
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava