Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2014

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2014 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ SU_SAV_Annual_Report_2014.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava