Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2013

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2013 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ SUSAV_sprava_o_cinnosti_2013.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava