Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publications

Publications, on-line documents

imgLojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt: ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE

ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt

ISBN 978-80-89897-06-3
EAN 9788089897063

Related files:
[ Lojalita_a_protest_abstrakty.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic