Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publications

Publications, on-line documents

ISSP: RODINA A ROD 2002. Výskum v rámci programu ISSP - PRAMENNÁ PUBLIKÁCIA

Publikácia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 2/2072/22 "Systémové a kultúrne limity transformácie rodiny a genderových rolí".

Autorský tím:
PhDr. Magdalena PISCOVÁ, CSc.
Mgr. Martina BAUSOVÁ
Mgr. Milan ZEMAN

Related files:
[ Rodina_2002_SK_II_cast.pdf ]
[ Rodina_2002_SK_I_cast.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic