Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publications

Publications, on-line documents

Suburbanizácia na Slovensku

Projekt VEGA 2/0116/08

Autori: Peter Gajdoš, Katarína Moravanská

Datum publikovania na Internete: 21.12.2010

Related files:
[ suburbanizacia.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic