Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publications

Publications, on-line documents

In Brüssel angekommen? Zhrnutie výsledkov výskumu

Zhrnutie výsledkov výskumu In Brüssel angekommen? Die gewerkschaftliche Interessenvertretung der neuen Mitgliedsländer auf der EU-Ebene (Odborová reprezentácia záujmov nových členských štátov na úrovni EÚ).

Related files:
[ in_brussel_angekommen.rtf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic