Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

21.11.2019>>Podoby slobody - 9. slovenské a české sociologické dni
(pozvánka na konferenciu, predĺžený termín prihlasovania)
15.05.2019>>40 rokov teoretických hľadaní: k hodnoteniu diela Juraja Schenka
(teoretický seminár)
17.04.2019>>Vysokoškolské štúdium v zahraničí a medzigeneračná sociálna mobilita: Spojenci či nepriatelia?
(ústavný seminár)
22.03.2019>>Muži a ženy na riadiacich pozíciách: Názory spoločnosti na schopnosti mužov a žien vykonávať politické a riadiace funkcie
(Tlačová správa pri príležitosti 2. kola prezidentských volieb)
20.03.2019>>Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku
(pozvánka na seminár)
08.03.2019>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2019 / 20
(v akademickom roku 2019 / 20 otvárame dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
08.03.2019>>Postavenie muža a ženy na Slovensku a v krajinách strednej Európy
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa žien)
06.03.2019>>Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV
(Termín pre zaslanie prihlášok: 31.5.2019)
10.01.2019>>Predstavenie výsledkov komplexného longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku
(tlačová konferencia)
05.12.2018>>Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace - PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!!!
(prednáška)
15.11.2018>>Slovensko a demokracia
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Dňa boja za slobody a demokraciu)
04.10.2018>>Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt
(pozvánka na medzinárodnú konferenciu)
21.09.2018>>Mikro a makro inšpirácie sociológie Georga Simmela
(seminár)
30.07.2018>>Priateľstvo v živote obyvateľov Slovenska
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV v. v. i. pri príležitosti Svetového dňa priateľstva)
04.07.2018>>SVIATKY - ZATVORENÉ: Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov a percepcie spotrebiteľov
(tlačová konferencia)
21.06.2018>>Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance
(Interdisciplinárna konferencia)
18.06.2018>>Verejnosť o ospravedlniteľnosti interrupcie
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti príprav návrhov zákonov sprísňujúcich potratovú politiku na Slovensku.)
11.06.2018>>Osudové osmičky vo vedomí slovenskej a českej verejnosti: udalosti, obdobia, osobnosti
(tlačová konferencia)
06.06.2018>>Karol Marx v 21.storočí
(teoretický seminár)
05.06.2018>>Názory občanov na ochranu životného prostredia
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia)
31.05.2018>>Chudoba naďalej oberá deti na Slovensku o životné šance
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa detí)
11.05.2018>>Názory verejnosti na rolu matky
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Dňa matiek)
01.05.2018>>Ako verejnosť hodnotí prácu a pracovný život – máj 2018
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Sviatku práce)
10.04.2018>>International Academics in Slovakia. Preliminary findings.
(ústavný seminár)
12.03.2018>>PhD study: Topics offered for academic year 2018/19
(up to three full time PhD positions in academic year 2018/19)
08.03.2018>>Verejnosť o tradičnom vymedzení roly ženy v spoločnosti
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa žien)
05.03.2018>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2018 / 19
(v akademickom roku 2018 / 19 otvárame dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
20.02.2018>>Verejnosť o sociálnej spravodlivosti
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV)
26.01.2018>>Navždy odišiel jeden z najvýznamnejších slovenských sociológov doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc.
(nekrológ)
18.12.2017>>Naše európske hodnoty 2017
(tlačová konferencia)
12.12.2017>>Konferencie sú dobrými príležitosťami na zvyšovanie sociálneho kapitálu
S našou doktorandkou Mariannou Mrva sme sa rozprávali o doktorandskom štúdiu sociológie
22.11.2017>>Theorizing the non-banality of Evil
(ústavný seminár)
14.11.2017>>K aktuálnym zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP
(workshop projektu APVV-14-0527)
10.11.2017>>Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy
(teoretický seminár)
27.09.2017>>Harold Garfinkel a jeho etnometodológia (k 100-mu výročiu narodenia)
(teoretický seminár)
21.09.2017>>Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti
(vedecká konferencia)
23.06.2017>>Tlačová konferencia k zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Pracovné orientácie
(tlačová konferencia)
13.06.2017>>Metodologické otázky skúmania hodnôt – EVS 2017
(seminár projektu APVV č. 15-0653 a Sekcie metodológie SSS pri SAV)
07.06.2017>>Ústredná knižnica SAV – infraštruktúra pre vedu
(ústavný seminár)
22.05.2017>>Predstavenie nových knižných edícií SÚ SAV Analýzy a Idey a vybraných publikácií za rok 2016
17.05.2017>>Odborná diskusia na tému Queer Studies
(odborná diskusia)
16.05.2017>>Discussing the News: The Uneasy Alliance of Participatory Journalists and the Critical Public
(predstavenie knihy)
12.04.2017>>Kvantifikácia potenciálu profesií a uplatniteľnosti absolventov s využitím metód viacrozmernej štatistickej analýzy
(ústavný seminár)
06.04.2017>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2017 / 2018
(v akademickom roku 2017 / 2018 otvárame dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
21.03.2017>>Angažovanosť, hľadanie autentickosti a skúsenosti s kolektívnym životom / Engagement, the Search for Authenticity, and the Experience of Collective Life
(pracovný seminár projektu APVV-0627-12)
03.02.2017>>Tlačová konferencia k zisteniam výskumov CSES a ISSP 2016
(tlačová konferencia, doplnené o prezentácie)
20.12.2016>>Slovenská verejnosť a utečenecká kríza po roku: utečencov sa menej obávame, stále im však chceme pomáhať len v úplne nevyhnutných prípadoch
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV)
14.12.2016>>Ethnic data collection in anti-discrimination efforts in education: Slovak and Hungarian experiences – pro and contra
(ústavný seminár)
02.12.2016>>Aká je podpora pre výrazné zvýšenie miezd učiteľov na Slovensku?
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV)
22.11.2016>>The Politics of Selectivity: Newspaper Coverage of Refugees Before and After the Paris Terrorist Attacks
(ústavný seminár)
09.11.2016>>The work routines of participatory journalism: online news comments facilities as venues for professional boundary work
(ústavný seminár)
27.10.2016>>Výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie z rozpočtu Slovenského výboru pre program MOST pri Slovenskej komisii pre UNESCO
19.10.2016>>Slovak EU Presidency in Times of Crisis
Call for papers - Thematic issue of Sociológia / Slovak Sociological Review
28.09.2016>>Postmarxovské reflexie na pokračovanie
(teoretický seminár)
18.08.2016>>Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
28.06.2016>>Sociológia a každodennosť
(Konferencia organizovaná pri príležitosti životného jubilea Dilbar Alievy a ako pocta jej dielu)
08.06.2016>>Nerealizovaná dospelosť ako sociologický problém
(ústavný seminár)
17.05.2016>>Straddling oppression and liberation: narratives from the ‘new South Africa’
(ústavný seminár)
12.04.2016>>Šírenie západných pohľadov na sociálny svet: Domáce záhradkárčenie a nerovné vytváranie spoločenskovedného poznania
(ústavný seminár)
23.03.2016>>Conceptualizing and operationalising ethnicity: Central-East European experiences
(ústavný seminár)
16.03.2016>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2016 / 2017
(v akademickom roku 2016 / 2017 otvárame dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
09.03.2016>>Euroregióny a mikroregióny v sociologickej reflexii
(ústavný seminár)
10.02.2016>>Občianska spoločnosť a spoločnosť ne-občanov
(ústavný seminár)
01.02.2016>>Pozícia postdoktoranda alebo doktoranda v slovenskom tíme medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP
(„dream job“ pre doktorandov alebo post-doktorandov so záujmom o akademický výskum)
20.01.2016>>Vzdelávacie nerovnosti v individuálnej, kolektívnej a systémovej perspektíve
(ústavný seminár)
21.12.2015>>Slovenská verejnosť a utečenci v decembri 2015
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV)
25.11.2015>>Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity
(ústavný seminár)
20.11.2015>>Študijné a pracovné príležitosti na Sociologickom ústave SAV v roku 2016
(doktorandské štúdium a projektová pozícia (post)doktoranda)
11.11.2015>>Sprístupňovanie výsledkov sociologických výskumov verejnosti a dátové služby v spoločenských vedách na Slovensku
(pracovný a prezentačný seminár v rámci Dňa otvorených dverí, aktualizované o prezentácie)
23.10.2015>>Hrdí Slováci, alebo hrdí občania? Správa z metodologického experimentu
(prezentácia v rámci pracovného stretnutia projektu APVV 14-0527)
23.10.2015>>Konferencia k 50. výročiu založenia Sociologického ústavu SAV
(správa z konferencie)
15.10.2015>>Prístupy ku skúmaniu každodennosti
(teoretický seminár)
08.10.2015>>Skúmania sociálnej reality - Konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia Sociologického ústavu SAV
(program konferencie, aktualizované o prezentácie)
12.06.2015>>Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia
(teoretický seminár)
28.05.2015>>Dvadsaťpäť rokov rozmanitosti / diverzifikácie slovenskej a českej sociológie
(pozvánka na Siedme Slovensko-české sociologické dni, aktualizované o program)
27.05.2015>>Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?
(ústavný seminár)
17.04.2015>>Prvé výsledky výskumu slovenských absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí
(tlačová konferencia, aktualizované o podklady)
15.04.2015>>Urbánno - rurálne rozdiely voličského správania na Slovensku a v českých krajinách
(ústavný seminár)
18.03.2015>>Dve desaťročia národnej identity v krajinách bývalého Československa: Prečo sú dnes Slováci viac hrdí ako Česi?
(ústavný seminár)
03.03.2015>>Prvé výsledky výskumu ISSP Slovensko 2014
(tlačová konferencia, podklady a foto)
18.12.2014>>Konkurz na miesto vedeckého pracovníka
20.11.2014>>Obsahová analýza Sociológie a Sociologického časopisu 1990 – 2003
(ústavný seminár)
19.11.2014>>Postoje slovenskej verejnosti k politike, angažovanosti a k 17. novembru 1989
(tlačová konferencia)
06.11.2014>>Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia.
(medzinárodná vedecká konferencia)
05.11.2014>>“Cross-border Migration and its Implications for the Central European Area”
(Sub-Regional International Conference, now with conference programme)
29.10.2014>>Konferencia Dostupnosť bývania na Slovensku a možnosti štátnej bytovej politiky
(program konferencie a prezentácie)
28.10.2014>>Cross - border migration and its implications for the Central European Area
(pozvánka na tlačovú konferenciu)
28.10.2014>>Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech.
(ústavný seminár)
27.10.2014>>Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov
(Teoretická konferencia)
01.10.2014>>Luc Boltanski a jeho sociológia kritiky
(teoretický seminár)
18.09.2014>>Vplyv otázky na podobu výsledkov výskumov. Príklad svetonázorových a volebných preferencií.
(ústavný seminár)
11.08.2014>>Tlačová konferencia: Demokratickosť a občania na Slovensku (DOS 2014)
(pozvánka na tlačovú konferenciu Sociologického ústavu SAV, aktualizované o podklady k tlačovej konferencii)
10.06.2014>>Prezentácia knihy Ako sa mení slovenská spoločnosť
(prezentácia knihy z produkcie ústavu v Artfore)
04.06.2014>>Proměny novinářství ve době elektronické participace: práce administrátorů online diskusních fór
(ústavný seminár)
29.05.2014>>Skúmanie inklúzie v škole
(ústavný seminár)
25.04.2014>>Zber dát pre kvantitatívny výskum na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie Slovenska.
(Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska)
24.04.2014>>Postmoderné emocionálne spoločenstvá
(seminár s úvodnou prednáškou profesora Michela Maffesoliho)
04.12.2013>>Využitie obsahovej analýzy pri analýze ekonomickej privatizácie
(prednáška)
28.11.2013>>Miesto, subjekt a konanie v rozprávaniach aktivistov a realizátorov environmentálnej výchovy
(ústavný seminár)
14.11.2013>>SOCIOLÓGIA V ÉRE NORMALIZÁCIE – PROGRAM, FUNKCIE, PERSPEKTÍVY
(pozvánka na konferenciu, výzva na zasielanie abstraktov)
08.11.2013>>Konferencia Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa
(program konferencie, aktualizované)
31.10.2013>>Výzva na zasielanie abstraktov pre špeciálne číslo časopisu socio.hu - nový termín
Termín pre zaslanie abstraktu v rozsahu max. 250 slov je predĺžený do 10.11.2013
10.10.2013>>Ekonomická sociológia II
(odborný seminár)
17.07.2013>>Softvér pre spoločenskovedných vedcov
(neformálny letný seminár / workshop)
26.06.2013>>Jindřich Krejčí: Management dat ve výzkumném projektu a Jiří Šafr: Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání
(ústavný seminár, doplnené prezenácie a fotogafie)
30.05.2013>>Pre zlepšenie života detí v Európe: vysvetlenie chudoby detí v Európskej únii
(nová publikácia)
22.05.2013>>Bruno Latour a jeho Actor-Network Theory
(teoretický seminár)
14.05.2013>>Workshop k výsledkom výskumu ISSP Slovensko 2012
(workshop, aktualizované)
17.04.2013>>Parlamentné voľby 2012 a 2010 v Bratislave: Čo zistíme na úrovni volebných okrskov?
(ústavný seminár)
16.04.2013>>Slovenské voľby '12
(tlačová beseda, aktualizované)
27.03.2013>>Neistý majetok a sporné rozhodovanie: návrh, interpretácia a zapájanie transformačného zákona v postsocialistických poľnohospodárskych družstvách
(ústavný seminár)
22.01.2013>>Dilbar Alieva a Miroslav Tížik (eds.): Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii
(prezentácia knihy)
18.12.2012>>Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike
(tlačová beseda)
07.12.2012>>Prierez tvorbou Jeffreyho C. Alexandera
(teoretický seminár)
28.11.2012>>Prieskum Názory učiteľov na Testovanie 9
(ústavný seminár)
08.11.2012>>Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume / The Critical Theory of Jürgen Habermas in Sociological Research
Program konferencie / Conference Program
17.10.2012>>Podmienky a efekty ďalšieho vzdelávania na Slovensku: zistenia projektu EVALVET
(ústavný seminár)
25.09.2012>>Protidrogová politika na Slovensku
(ústavný seminár)
02.08.2012>>Zber dát pre kvantitatívny výskum ISSP Slovensko - výskumné moduly Zdravie a Rodina
POZOR VÝZVA! Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky. POZOR VÝZVA!
19.07.2012>>Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti
(prezentácia novej publikácie Miroslava Tížika)
25.06.2012>>Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii
(prednáška profesora Juraja Schenka predstavujúca tému jeho novej monografie)
21.06.2012>>Historická analýza revolúcií
(seminár Sociologického ústavu SAV s Jamesom Krapflom)
27.03.2012>>Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume / The Critical Theory of Jürgen Habermas in Sociological Research
Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii a výzva na prihlasovanie príspevkov
22.03.2012>>Sociálna erotika - prednáška Michela Maffesoliho
(záznam prednášky)
14.03.2012>>Dialogické konštruovanie občianskych diskurzov v digitálnom veku
(ústavný seminár)
28.02.2012>>Verejné vypočutie o chudobe na Slovensku
08.02.2012>>Opatrovateľky seniorov v Rakúsku: Rodinná migračná stratégia alebo dôsledok rakúskej sociálnej politiky?
(ústavný seminár)
31.01.2012>>Odchody za prácou v období ekonomickej krízy: Slovenské opatrovateľky v Rakúsku
(tlačová beseda, aktualizované)
07.12.2011>>Verejná úloha náboženstva na Slovensku
(ústavný seminár)
10.11.2011>>Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume / The Theory of Pierre Bourdieu in Sociological Research
(aktualizované)
09.11.2011>>Zaraďovanie publikačných výstupov a práca s bibliografickými databázami
22.06.2011>>Nová sociálna legislatíva a kvalita života ľudí v núdzi / Konferencia Slovenskej siete proti chudobe, FES a SÚ SAV
02.06.2011>>Využitie Bourdieuho analýzy diskurzného poľa pri skúmaní slovenskej žurnalistiky
19.05.2011>>Vyjadrenie Sociologického ústavu ku Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011
15.05.2011>>Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume - Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii a výzva na prihlasovanie príspevkov
06.05.2011>>Teoretický seminár na tému: Sociológovia o hudbe
04.05.2011>>Predstavenie publikácie VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT 1991 - 1999 - 2008
22.02.2011>>Záverečná konferenciu slovenskej časti projektu 7. rámcového programu EDUMIGROM
21.12.2010>>PF 2011
12.11.2010>>Pracovný seminár "Súčasné reflexie sociológie Maxa Webera"
10.11.2010>>Život v centre a na okraji (Analýza sociálno-priestorovej situácie Slovenska) (seminár z cyklu doktorandské prednášky)
21.10.2010>>Desaťročia premien slovenskej spoločnosti - konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia
07.10.2010>>Tlačová konferencia: Voličské správanie občanov Slovenska vo svetle povolebného výskumu
30.09.2010>>Workshopy o sociálnom bývaní
22.06.2010>>Databáza volebných výsledkov za obce Slovenska od roku 1929
02.06.2010>>Výzvy globalizmu pro feministickou teorii
26.05.2010>>Otcovia na „rodičovskej" a po "rodičovskej"
20.04.2010>>Verejné vypočutie o chudobe a sociálnom vylúčení na Slovensku
07.04.2010>>Sociálne nerovnosti na Slovensku: vývoj po roku 1989 (seminár z cyklu doktorandské prednášky)
10.03.2010>>Modernizačné teórie - Nikdy nekončiaci príbeh (seminár z cyklu doktorandské prednášky)
24.02.2010>>Mapovanie TANAP-u ako verejného priestoru: aktéri, stratégie a zdroje legitimity (seminár z cyklu doktorandské prednášky)
17.02.2010>>Proč česká a slovenská sociologie (již) nežije problematikou intelektuálů
10.02.2010>>Individualizmus v sociologickom skúmaní (seminár z cyklu doktorandské prednášky)
26.01.2010>>Tlačová konferencia "Sociálne nerovnosti - Výsledky výskumu ISSP na Slovensku 2009"
22.01.2010>>Workshop teamu APVV k výsledkom výskumu ISSP Slovensko 2009 - 2010
29.12.2009>>PF 2010
11.11.2009>>Pracovný seminár - Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii
04.11.2009>>Tlačová beseda na tému „Súčasný stav a perspektívy vývoja sídelnej štruktúry Slovenska“.
14.10.2009>>Migrácia zo Slovenska: trendy a súvislosti (seminár z cyklu doktorandské prednášky)
10.06.2009>>Virtual memoralization of boundary situations in the life of contemporary man
12.05.2009>>Tlačová konferencia „ISSP Slovensko 2008 II."
11.05.2009>>Zdeněk Konopásek - K čemu je vlastně dobrý symetrický přístup?
29.04.2009>>Výročné 25. stretnutie International Social Survey Programme (ISSP) / The 25th annual meeting of the ISSP
17.03.2009>>Tlačová konferencia „ISSP Slovensko 2008“
10.03.2009>>Workshop “ISSP Slovensko 2008”
22.12.2008>>PF 2009
26.11.2008>>Slovenská spoločnosť z pohľadu výskumu európskych hodnôt EVS 1991 – 1999 - 2008
25.09.2008>>Podklady k tlačovej besede Sociologického ústavu SAV k zisteniam výskumu európskych hodnôt EVS 2008 na Slovensku
24.09.2008>>Ivo Možný - Společenská změna a hodnota dítětě
07.08.2008>>Podpora projektov UNECO - MOST
25.06.2008>>Kevin Deegan Krause: Reflections on Populism
28.05.2008>>Angažovaná veda: historická skutočnosť, nekončiaci projekt alebo cotradictio in adjecto??
15.05.2008>>Elementárne formy sociologického myslenia
Konferencia konaná pri príležitosti 150. výročia narodenia Émile Durkheima.
16.04.2008>>Leisure and crime in Greece
15.04.2008>>Realizácia terénnej časti Výskumu európskych hodnôt 2008 v Slovenskej republike
POZOR VÝZVA! Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky. POZOR VÝZVA!
18.03.2008>>The Revenge of History? Path Dependency and Childcare in the Czech and Slovak Republics
30.11.2007>>Medzi individualizmom a kolektivizmom: hľadanie vhodnej paradigmy konania
14.11.2007>>Drogy v spoločnosti – politika a poznanie
07.11.2007>>Štandardizácia škál a kategórií sociodemografických premenných v reprezentatívnych výskumoch
31.10.2007>>Závery a fotografie z konferencie „Regionálne disparity v Strednej Európe“ konanej 25. a 26. októbra 2007
25.10.2007>>Konferencia „Regionálne disparity v Strednej Európe“ - 25. a 26. októbra 2007
03.10.2007>>Fotografie z konferencie Slovensko - České sociologické dni
01.10.2007>>Slovensko - České sociologické dni 1. a 2. októbra 2007
13.09.2007>>Kultúra v regiónoch Slovenska
27.06.2007>>Seminár Anton Štefánek - vedec, politik, novinár

Older news and events can be found here.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic