Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

Kolektívna pamät – právne a etické paradoxy

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave
pozývajú na prednášku
Jirího Pribána
Cardiff University, UK
Kolektívna pamät – právne a etické paradoxy

Jirí Pribán je profesorom práva na Cardiff Law School, Cardiff University vo Velkej Británii. Zameriava sa na teóriu a porovnávacie ústavné právo, právnu filozofiu, sociológiu práva. V týchto odboroch publikoval mnoho monografií, štúdií a prednášal ako hostujúci profesor na rade svetových univerzít.

Prednáška sa uskutoční 21. septembra 2010 (utorok) o 9.30 hod. v zasadačke Rektorátu UK, Bratislava, Šafárikovo nám. c. 6 (NB, vchod z Múzejnej ul.)

Podporené grantom VEGA 1/0536/08

Zoznam priložených súborov:
[ Sekcia sociologie kultury J. Priban.pdf ]

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava