Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

Pamäť v interdisciplinárnej perspektíve I

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV Sekcia sociológie kultúry a Katedra kulturológie FiF UK pozývajú na pracovný seminár Pamäť v interdisciplinárnej perspektíve I.

Príspevky:

Trendy interdisciplinárneho skúmania pamäti
Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.

Pamäť v psychológii a interdisciplinárna výzva
Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Model pracovnej(operačnej) pamäti z kognitívno-psychologického hľadiska
Doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.

Diskusia

Seminár sa uskutoční 11.decembra (piatok) od 13.00 hod., v zasadačke Filozofického ústavu SAV, č. dv. 94, 4. posch., Klemensova ul. 19, Bratislava

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava