Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

Program vedeckej konferencie a Valného zhromaždenia Slovenskej sociologickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši v dňoch 3. – 4. apríla 2008

Program Výročnej vedeckej konferencie a Valného zhromaždenia Slovenskej sociologickej spoločnosti organizovanej v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl Slovenskej republiky v Liptovskom Mikuláši v dňoch 3. – 4. apríla 2008 nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ LM_program.doc ]

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava