Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

Spravodajca sociologickej spoločnosti 2 / 2007

Spravodajca sociologickej spoločnosti 2 / 2007 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ spravodajca_2_2007.doc ]

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava