Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

Výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti

Informácie o výročnej konferencii a Valnom zhromaždení Slovenskej sociologickej spoločnosti – apríl 2008, Liptovský Mikuláš nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ PRIHLASKA VZ VK SSS - LM2008 - formular.doc ]
[ Informacia o konferencii SSS april 08 + kontakt.doc ]

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava