Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

„Pamäť“ v sociologických koncepciách a aplikáciách

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Katedra sociológie kultúry FiF UK pozýva na seminár „Pamäť“ v sociologických koncepciách a aplikáciách.

Príspevky:

PhDr. Adela Kvasničková, CSc: Koncepcia kolektívnej pamäti M. Halbwachsa.

Mgr. Katarína Nemcová: Premeny štúdií sociálnej pamäti optikou americkej sociológie.

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc.: Možnosti a hranice biografických interview na príklade projektu „Pamäť žien“.

Mgr. Ing. Miloslav Bahna: Počítač a pamäť.

Diskusia

Seminár sa uskutoční 7. decembra 2007 (piatok) o 13,00 hod. v miestnosti č.515, Katedra sociológie FiF UK, Bratislava, Šafárikovo nám.č.6

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava