Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Slovenská sociologická spoločnosť

Upozornenie:

Aktuálnu oficiálnu stránku Slovenskej sociologickej spoločnosti nájdete na: www.sociologia.eu.sk

Informácie SSS

Social Science News - December 2007

Social Science News - December 2007 v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Social Science News December 2007.doc ]

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava