Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predloženie ponuk - výskum - omnibus

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov predmetu zákazky: Realizácia reprezentatívneho výskumu (omnibus)
Slovník spoločného obstarávania (CPV): 73110000 výskum
Predmet zákazky: Zaradenie desiatich otázok do reprezentatívneho omnibusového výskumu na vzorke dospelého obyvateľstva SR.

Zoznam priložených súborov:
[ omni_zadanie2.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava