Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predloženie ponuk - na preklady odborných textov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Prieskum trhu
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Realizácia prekladov odborných textov z anglického jazyka do slovenského a zo slovenského do anglického jazyka.
Slovník spoločného obstarávania (CPV): 79530000-8 Prekladateľské služby

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je realizácia prekladov odborných textov z anglického do slovenského jazyka a zo slovenského do anglického jazyka - preklady textov z oblasti sociológie, filozofie a etnológie podľa zadaného popisu a rozsahu do 16. 11. 2015

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva-preklady.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava