Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predloženie ponuk - výskum - realizácia rozhovorov

Výzva na predloženie ponúk - realizácia výskumu

Zoznam priložených súborov:
[ Vyva-realizacia_rozhovorov.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava