Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgKevin Deegan Krause: Reflections on Populism

Sociologický ústav v rámci ústavných seminárov pozýva na prednášku: Reflections on Populism
Prednáša: Kevin Deegan Krause, Wayne State University USA

Prednáška sa uskutoční v stredu 25. júna 2008 od 13.30 v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej č. 19., miestnosť č. 105
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava