Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Drogy v spoločnosti – politika a poznanie

Sociologický ústav SAV v spolupráci s Národným monitorovacím centrom pre drogy usporiada v rámci Európskeho týždňa vedy vedecký seminár Drogy v spoločnosti – politika a poznanie. Seminár sa uskutoční 14. 11. 2007 (streda) v priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej 19 v Bratislave. Zo seminára sa plánuje vydať i recenzovaný zborník.
Seminár bude zameraný na vývoj drogovej situácie na Slovensku i vo svete, na analýzu slovenskej protidrogovej politiky a jej medzinárodný kontext a na využívanie vedeckého poznania pri spoločenskej regulácii drog.

Program podujatia je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ pozvanka_drogy.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava