Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

158/2014 Mgr. Kristína Štrbavá

Hostesing -+ simultánne preklady v anglickom jazyku, technický servis a výpomoc pri spracovaní podkladov k medzinárodnej konferencii

Zoznam priložených súborov:
[ FA 158-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava