Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

51/2014 SPECTA, s.r.o, Páričková, Bratislava

Preklad odborného textu - slovenčina - angličtina - korektúra -native eng.

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ51-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava