Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače 2

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Prieskum trhu
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmetu zákazky: prenosné počítače – veľkosťou displaya 12,5 a 13,3“

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva-prenosnopocitace2.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava