Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

150/2014 ERGIA, s.r.o., Zálužická 9, Bratislava

Neúradný preklad odborného článku z ruského jazyka do slovenského

Zoznam priložených súborov:
[ FA 150-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava