Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

18/2015 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19 813 64 Bratislava

Refundácia nákladov za : poštu , tel. signalizáciu, EE, PO, OLO, BVS

Zoznam priložených súborov:
[ FA_18_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava