Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

8/2017 MALE CENTRUM, s j .o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Faktúra za knihy Community Development in mi Uncertain World
The Age o f Migration

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_8-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava