Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

53/2016 PhDr. Milan Štefanko - IRIS, Žitavská 14, 821 07 Bratislava

Tlač a KHS - publikácie D. Alieva - Sociológia a každodennosť

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_53_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava