Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

38/2016 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

ISBN 9781594512285 Parsons American Society:
Toward a Theory of
Societal Community

Zoznam priložených súborov:
[ obj_38-2016-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava