Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

37/2015 Specta, s.r.o. Ruová dolina, Bratislava

Preklad odborného textu - štúdií zo SJ do AJ
korektúry (rodeným angličanom)

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_37-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava