Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

54/2015 Ing. Miloslav Bahna, Hrobońova, Bratislava

Preklady a korektúry článkov v časopise Sociológia roč. 47

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_54-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava