Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

114/2015 Lucia Faltinova, Mateja Bela 2, Bratislava

Preklad odborného textu - recenzie

Zoznam priložených súborov:
[ FA_114_2015_b.pdf ]
[ FA_111_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava