Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

46/2015 Prajko, s.r.o., Paprad, Stará Turá

Preklady odborných textov

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_46-2015_b.pdf ]
[ OBJ_45-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava