Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

121/2015 Ing. Miloslav Bahna, PhD., Hroboňova, Bratislava

Preklady a korektúry článkov v časopise Sociológia 47 roč.

Zoznam priložených súborov:
[ FA_121_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava