Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

112/2015 SAP, s.r.o., Šafárikovo nám., Bratislava

Honoráre - časopis Sociológia 2016

Zoznam priložených súborov:
[ FA_112_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava