Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

16/2011 Veda vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta, Bratislava

MKC - služby z ponuky a riad, na konferenciu 22.2.

Zoznam priložených súborov:
[ objednavka 16.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava