Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

80/2012 ACREA SR, Bratislava

Objednávka na software SPSS 21

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNÁVKA (80).pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava