Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

9/2013 Portál Slovakia, PeadDr. N. Čabiňáková, Horská 810, Veľký Slavkov

Objednávka knihy A. Giddens: Proměna intimity

Zoznam priložených súborov:
[ Objednavka 9 b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava