Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

7/2012 Kristina Štrbavá, J. Smreka, Senec

Preklad dotazníka z anglického jazyka do slovenského

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNÁVKA (7).pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava