Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

1/2013 THS ÚSV SAV, Klemensova 19, Bratislava

Refundácia nákladov na prevádzku (15,95€), Obj. trvalá

Zoznam priložených súborov:
[ Faktura 1 b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava