Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

113/2018 Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka: VEDA, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 9 845 02 Bratislava

Predmet faktúry - polygrafické práce - monografie
Suríková: Individualistická spoločenská organizácia

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_113_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava