Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

imgVerejnosť o tradičnom vymedzení roly ženy v spoločnosti

Z tlačovej správy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien:

- Na Slovensku je stále rozšírená tradičná predstava o úlohe mužov a žien v spoločnosti, ako aj predstava o ich rôznych schopnostiach.

- Tradičnú predstavu o rodových rolách zdieľa signifikantne viac mužov ako žien.

- Vo všeobecnosti platí, že starší ľudia a ľudia s nižším vzdelaním do väčšej miery súhlasia s tradičným rozdelením rodových rol, ako mladší ľudia a ľudia s vyšším vzdelaním.

Celú tlačovú správu nájdete v prílohe.

Related files:
[ EVS_TS_Medzinarodny_den_zien.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic