Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

News and events

imgKvantifikácia potenciálu profesií a uplatniteľnosti absolventov s využitím metód viacrozmernej štatistickej analýzy

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár.

V stredu 12. apríla 2017 o 13:30 hod s prednáškou

Kvantifikácia potenciálu profesií a uplatniteľnosti absolventov s využitím metód viacrozmernej štatistickej analýzy

vystúpi Ivan Láska (TREXIMA)

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic